Huidverslapping tijdens het verouderingsproces:

Tijdens het verouderingsproces van het gelaat vertoont voornamelijk de onderste gelaatshelft en de hals progressief meer verslapping door collageenverlies. Ook de wangen en wenkbrauwen kunnen met het ouder worden verslappen en ptosis vertonen.  Waar vroeger een chirurgische facelift het enigste antwoord bood zorgt de vooruitgang in de esthetische geneeskunde voor alternatieven.

Wat is HIFU ?

HIFU staat voor een niet-invasieve huidverstrakkingsbehandeling met behulp van ultrasone geluidsgolven. De Utraformer 3 kan hoog gefocusseerde ultrasoon energie vrijgeven op verschillende dieptes in de huidlagen. Hier worden de geluidsgolven omgezet in warmte. Door de warmte die in het onderhuids bindweefsel ontstaat, trekt de (onder-) huid samen en wordt tevens de collageenproductie gestimuleerd waardoor de weefsels  de komende maanden verder zullen verstrakken. Met deze technologie zijn we tevens in staat de SMAS-laag aan te spannen, die aan de basis ligt voor een chirurgische lift.

Toepassingsgebieden en kostprijs: 

Rimpelreductie: MF2 Applicator: Voorhoofdlijnen, lijntjes rond de ogen, rimpels rond de mond, accordionlijnen en horizontale halslijnen.

Voorhoofdverjonging: Wenkbrauwlift en rimpelreductie.

Midface: Nasolabiaal plooien

Lower face: Marionetlijnen, kaaklijn, lower face slimming bij zwaar gelaat.

Hals: Halsverslapping, dubbele kin, hals-textuur, horizontale neklijnen

Prijzen en details:  Volg deze link voor een geslaagde behandeling en tarieven.

Herstelperiode:

Daar bij deze behandeling de oppervlakte van de huid niet beschadigd wordt is het herstel minimaal. Sommige patiënten ervaren lichte zwelling, tintelingen of gevoeligheid bij aanraking. Uitzonderlijk is een blauw plekje mogelijk. Deze bijwerkingen zijn veelal mild en van korte duur. In principe kunt u uw gewone dagelijkse activiteiten onmiddellijk na de behandeling voortzetten. Resultaten van deze behandeling zijn doorgaans zichtbaar na 2 à 3 maanden. Deze behandeling kan tevens tijdens de zomermaanden uitgevoerd worden.

Is de behandeling pijnlijk ?

In tegenstelling tot andere HIFU toestellen ( Ulthera) is de behandeling met de Ultraformer 3  weinig tot matig  pijnlijk te noemen. Veelal wordt een pijnstiller op voorhand toegediend.

Hoeveel behandelingen zijn nodig ?

Vaak volstaat één behandeling. Bij mensen met meer uitgesproken verslapping kunnen 2 tot 3 behandelingen uitgevoerd worden. Gezien de huid blijft verouderen bestaat de mogelijkheid vervolgbehandelingen te ondergaan.

Ook kunnen Radiofrequentie behandelingen (Venus Freeze Plus) ingezet worden om de resultaten te versterken en bestendigen. Radiofrequency en HIFU zijn complementaire behandelingen.

Kwaliteit:

De Ultraformer 3 is een kwalitatief hoogwaardig medisch toestel in tegenstelling tot vaak inferieure toestellen die in schoonheidsinstituten gebruikt worden. Deze laatste zijn vaak weinig werkzaam en kunnen tot gevaarlijke complicaties leiden. De behandeling wordt steeds door de arts zelf uitgevoerd daar een optimale kennis van de anatomie belangrijk is. Tevens maken we voorafgaan een echografie (medische beeldvorming) van het behandelingsgebied om de behandeling veilig te kunnen uitvoeren.

Vetverlies:

Met de Ultraformer 3 kunnen we desgewenst het onderhuids vetweefsel doen krimpen hetgeen zinvol kan zijn bij een dubbele onderkin of een zwaar onderste gelaatshelft. Door de verschillende behandelingskoppen is het ook mogelijk om te liften zonder dat we het onderhuids vetweefsel significant reduceren.

Voor wie is het niet geschikt ?Hifu Ultraformer 3  better than ulthera

  • permanente fillers in het behandelgebied
  • recentelijk spierontspanners in het behandelend gebied (14 dagen wachten)
  • zwangerschap en borstvoeding
  • stollingsstoornissen
  • auto-immuunziekten
  • kanker
  • metalen implantaten in het behandelde gebied (uitgezonderd tandimplantaten)

Voorafgaand consult:

Een geslaagde Ultraformer-3 behandeling vergt een voorafgaand consult om te kijken of u geschikt bent voor de behandeling (huidverstrakking advies/consult). U kan deze behandeling dus niet rechtstreeks boeken zonder een voorafgaand consult bij de behandelende arts.